European Research Center for Political Culture

Analysis & Modelling


Faculty of Political Science, University of Bucharest

CENTRUL EUROPEAN DE CERCETARE PENTRU ANALIZA ŞI MODELAREA CULTURII POLITICE

EUROPEAN RESEARCH CENTRE FOR POLITICAL CULTURE ANALYSIS AND MODELLING (EPCAM)Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie europeană şi interdisciplinară, ce are ca misiune analiza şi modelarea atitudinilor politice faţă de democraţie în contextul fenomenelor de migraţie, terorism şi corupţie din Europa, analiza şi modelarea culturilor politice europene, precum şi analiza şi modelarea regimurilor post-comuniste est-europene aflate fie în procese de tranziţie către democraţie, fie de consolidare a democraţiei. Construcţie instituţională anticipată de formarea în 2012 a Grupului Est-European de Cercetare a Atitudinilor şi Mentalităţilor Politice (EPAM), Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice s-a născut din dorinţa membrilor săi fondatori – profesori şi cercetători din România şi din mai multe universităţi europene – de a pune bazele primei structuri academice instituţionale pan-europene de cercetare interdisciplinară pentru modelarea culturilor politice europene.

The European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling (EPCAM) is an academic research, teaching and know-how unit, with European and interdisciplinary vocation, which aims at analyzing and modelling the political attitudes toward democracy in the context of migration, terrorism and corruption phenomena in Europe, analyzing and modelling the European political cultures, as well as analyzing and modelling the Eastern European post-communist regimes facing the difficult processes of transition to democracy or democratic consolidation. As an institutional-building action anticipated by the foundation in 2012 of the Eastern-European Research Group on Political Attitudes and Mentalities (EPAM), the European Research Centre for Political Culture Analysis and Modelling has been born from the desire of its founding members – professors and researchers from Romania and from several European universities – to create the first pan-European academic research institutional structure for the modelling of European political cultures.


Director: Conf.univ. dr. Camelia Florela VOINEA